UWAGA! Nowy sposób logowania


W związku ze zmianą systemu obsługi klientów zmieniliśmy sposób logowania do eBOK. Dla Państwa wygody wybraliśmy sposób wymagający najmniejszych zmian.

Klienci ComNet Multimedia


ID klienta: do dotychczasowego ID klienta dodaj liczbę 2 000 000. Przykład: ID klienta 9999 zmieniamy na 2009999

PIN: pozostaje bez zmian


Klienci WSK2


ID klienta: do dotychczasowego ID klienta dodaj liczbę 1 000 000. Przykład: ID klienta 9999 zmieniamy na 1009999

PIN: pozostaje bez zmian


Klienci Danex


ID klienta oraz PIN pozostają bez zmianPaństwa ID oraz PIN dostępne są na umowie oraz w Biurze Obsługi Klienta pod numerem telefonu 62 63 64 444.